MD-028 ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด บริเวณ ถ.มอเตอร์เวย์ (ถ.พัฒนาชนบท) ขาเข้า มุ่ง ถ.ศรีนครรินทร์,พระราม 9

฿250,000.00

MD-028 ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด บริเวณถ.มอเตอร์เวย์ (ถ.พัฒนาชนบท) ขาเข้า มุ่ง ถ.ศรีนครรินทร์,พระราม 9

ขนาด 15 x 50 = 750 ตรม
ไฟส่องสว่าง 40 ดวง

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,